sťahovacie služby Bratislava, bez obmedzenia víkendov a sviatkov

Prednostné sťahovanie, sťahovanie jednotlivých sekcií manažmentu bez obmedzenia chodu firmy. Sťahovacie práce uskutočnené na viac etáp.

V prípade záujmu o recenziu z Thyssen Krup nás informujte na emailovej adrese info@joxymoving.com