sťahovacie a prepravné služby

Sťahovanie a preprava nábytku medzi jednotlivými okresnými strediskami, demontáž a montáž nábytku.

Nákladná preprava v rámci SR.

V prípade záujmu o recenziu zo SOCIÁLNA POISŤOVŇA nás informujte na emailovej adrese info@joxymoving.com