Presťahovanie prevádzky OPEL do administratívnej budovy

Sťahovanie firmy Opel z budovy apollo business 1Bratislava, kvôli zlej statike...

sťahovanie muselo prebehnúť rýchlo a hlavne bez poškodenia čo sa nám aj podarilo, budova nespadla tak sme spokojní, že sme pomohli tejto firme zo sťahovaním do novej staticky zdatnej budovy.

V prípade záujmu o recenziu z Opel nás informujte na emailovej adrese info@joxymoving.com