Sťahovanie MPSR v Bratislave, cca 200 presťahovaných kancelárskych miest, výmena starého nábytku za nový.

Odvoz a likvidácia 55ton nábytku.

V prípade záujmu o recenziu z MPSR nás informujte na emailovej adrese info@joxymoving.com