montáž kancelárskeho nábytku, príprava pred sťahovaním

Sťahovanie a demontáž kancelarského nábytku, výkladka nábytku na miesto podľa požiadaviek zákazníka, montáž a príprava pre najrýchlejšie využívanie. Sťahovanie prevádzky Triton podľa postupu, bez obmedzenia chodu firmy.

V prípade záujmu o recenziu z TRITON nás informujte na emailovej adrese info@joxymoving.com