Uskladnenie nepotrebného nábytku, sťahovanie v rámci areálu, sťahovanie v rámci budovy.

Manipulácia s ťažkými bremenami, vykonávaná profesionálnymi sťahovacími pomôckami a náradím.

V prípade záujmu o recenziu z Bau3mex nás informujte na emailovej adrese info@joxymoving.com